ថ្លៃសម្រាប់ការចូលរួម

មានតម្លៃ 280 USD/m2 (អតិបរមា 18 m2)

នេះពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងកសាងនូវបញ្ញត្តិដោយឡែករបស់ពួកគេ

មានតម្លៃ 320 USD/m2 (អតិបរមា 9 m2)

ដោយរួមមាន៖

 • មានជញ្ជាំងពណ៌សនៅខាងក្រោយ កម្ពស់ ២,៥ ម៉ែត្រ
 • របាំងសាចដោយមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងលេខបញ្ជោរ
 • កម្រាលព្រំតម្បាញ
 • បញ្ជីព័ត៌មាន ១
 • កៅអីបត់ ២
 • ធុងសម្រាប ១
 • អគ្គិសនីម៉ូណូផាស 13 amp/220 វ៉ុល
 • អំពូលភ្លើង ២ ប្រភេទ 40 W
 • សម្អាតប្រចាំថ្ងៃ
 • ភ្ជាប់ Wifi
 • ការចុះបញ្ជីដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើការមើលជាមុននិងការបង្ហាញថត
 • ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីផ្សារជាក់ស្ដែងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការចូលរួមសិក្ខាសាលាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្លាកសញ្ញាចូល និងការអញ្ជើញនៃពិធីបើកវេទិកាដោយឥតគិតថ្លៃ